ΓΕΛ Καρδαμύλων

Παίζουμε;

ΤΙΤΛΟΣ: « Το Παιχνίδι! Η γλώσσα όλου του κόσμου! Παίζουμε» ;

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η επαφή των μαθητών με την έννοια του Παιχνιδιού, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, ώστε να κατανοήσουν βαθύτερες έννοιές του και μέσω της ομαδοσυνεργατικής οργάνωσης να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Ερευνητικά ερωτήματα:

  • Ποια η εξέλιξη των παιχνιδιών στο φάσμα της ιστορίας;

  • Ποια η σημασία του παιχνιδιού για το παιδί;

  • Είδη παιχνιδιού

  • Θεωρίες για το παιχνίδι

  • Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη

  • Το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως εξάρτηση και υποκατάστατου του παραδοσιακού παιχνιδιού, οι κοινωνικές επιπτώσεις