Σχολικός Κανονισμός 2022-2023

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά καθορίζει και την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για την ζωή και την κοινωνία. Για να εκπληρώσει […]

Όλο το άρθρο