Σχολικός Κανονισμός 2023-2024

Χρήσιμα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά καθορίζει και την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για την ζωή και την κοινωνία. Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους μαθητές/τριες και τους καθηγητές/τριες. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η λειτουργία και η εφαρμογή ενός εσωτερικού σχολικού κανονισμού, που θα αποσαφηνίζει το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και θα είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης, Συλλόγου Καθηγητών, Συλλόγου Γονέων και Μαθητικών Κοινοτήτων (παίρνοντας υπόψη τους περιορισμούς της υπάρχουσας νομοθεσίας).

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

-Ως μαθητής/τρια έχω την υποχρέωση να σέβομαι τους συμμαθητές/τριές μου  και τους καθηγητές/τριες και να συζητώ τις απόψεις μου μαζί τους, χωρίς να προσβάλλω με λόγους ή πράξεις την προσωπικότητα, το ρόλο και τη θέση τους.

-Το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να με αντιμετωπίζει ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να σέβεται τις ανάγκες μου, να διαλέγεται τις απόψεις μου και να μη μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητά μου.

1. Η συμπεριφορά μου  χαρακτηρίζεται από τον οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές/τριες, τη σχολική περιουσία. Αποδέχομαι τη διαφορετικότητα (είτε αφορά στην εθνικότητα, στη θρησκεία, ή ακόμα και σε τυχόν ιδιορρυθμίες που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν) και αντιμετωπίζω διακριτικά όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας.

2. Είμαι υποχρεωμένος-η, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις ή τα ιδεολογικά μου πιστεύω, να προσέρχομαι στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου μου. Σε περίπτωση καθυστερημένης πρωινής προσέλευσης οφείλω να ενημερώσω τη Διεύθυνση για να παραλάβω άδεια εισόδου στην τάξη (μέχρι 8:10)  Προσέρχομαι έγκαιρα στην τάξη (πριν  τον καθηγητή ή την καθηγήτριά μου). Η αδικαιολόγητη (χωρίς άδεια) μη έγκαιρη προσέλευση συνεπάγεται τον παιδαγωγικό-πειθαρχικό έλεγχο της πράξης μου (σύσταση, και σε επανάληψη του φαινομένου, απουσία και απομάκρυνση από την τάξη με άμεση ενημέρωση της Δ/νσης και τηλεφωνική ενημέρωση του κηδεμόνα μου). Δεν αποχωρώ από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.

3. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας, όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου, αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα μέλη της και τον ελληνικό λαό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης σχολικής περιουσίας είμαι υποχρεωμένος-η με προσωπική ή οικογενειακή μου δαπάνη να αποκαταστήσω τη ζημιά.

4. Το διάλειμμα μεταξύ δύο διδακτικών ωρών είναι απαραίτητο για μαθητές και διδάσκοντες. Επιπλέον, όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα επιβάλλεται ηαπομάκρυνσή μου από την αίθουσα για λόγους υγείας (επαρκής αερισμός).

5. Δε χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο στο χώρο του σχολείου. Για την εξυπηρέτησή μου υπάρχει το τηλέφωνο του σχολείου. (Δεν επιτρέπεται η κατοχή και  χρήση του για τους μαθητές σε κανένα σημείο του σχολικού χώρου). Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τους στην αίθουσα διδασκαλίας.

6. Φροντίζω την καθαριότητα των προαύλιων χώρων. Είναι ζήτημα υγείας, αλλά και αισθητικής στους χώρους που συνυπάρχουμε.

7.Για την προστασία της υγείας μου δεν παραμένω επί μακρόν στους χώρους των τουαλετών και φροντίζω να κάνω σωστή χρήση αυτών των χώρων.

8. Δεν απουσιάζω από το σχολείο, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση απουσίας μου, ο κηδεμόνας μου ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο.

9. Το σχολείο μου έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τον κηδεμόνα μου για τυχόν απουσίες, για την επίδοση και τη συμπεριφορά μου σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται και να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται και ανακοινώνονται από το σχολείο  όταν οριστικοποιείται το πρόγραμμα.

10. Παρακολουθώ όλα τα μαθήματα και όλες τις σχολικές δραστηριότητες με την ίδια επιμέλεια και εκτίμηση.

11. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ιδίων των μαθητών και μαθητριών, παίρνοντας υπόψη το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο. Όταν παρατηρούνται ακρότητες και εκκεντρισμοί, η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να συστήνει συμμόρφωση σε ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου και με συνεννόηση των Μαθητικών Κοινοτήτων με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Καθηγητών. Αν παρόλα αυτά δεν υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας, το ανάλογο θέμα παραπέμπεται για συζήτηση και απόφαση στο Σύλλογο των Καθηγητών.

12. Η συμμετοχή μου στο σχολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων (επέτειοι, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες κ.ά.) αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μου.

13. Στους χώρους επίσκεψης και στις εκδρομές τηρώ τους κανόνες ευπρέπειας προς όλους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς, γιατί δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου, αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η ύπαρξη του σχολικού κανονισμού έχει ως κύριο σκοπό την πρόληψη των παραπτωμάτων.

2. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω κανόνες η επιβολή ποινών είναι αναπόφευκτη.

3. Είναι αυτονόητο, ότι κάθε επιβολή ποινής θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής, στηρίζεται στη βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού,  σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση και συμπεριφορά του και θα έχει πάντα ως αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή ή της μαθήτριας.

 Η Διευθύντρια   Εκπαίδευσης                         Ο   Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Ευτυχία         Βλυσίδου                                                      Παναγιώτης Καραμανώλης

 Η Διευθύντρια

Ροδόκλεια Μούνδουλα

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά καθορίζει και την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για την ζωή και την κοινωνία. Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους μαθητές/τριες και τους καθηγητές/τριες. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η λειτουργία και η εφαρμογή ενός εσωτερικού σχολικού κανονισμού, που θα αποσαφηνίζει το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και θα είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης, Συλλόγου Καθηγητών, Συλλόγου Γονέων και Μαθητικών Κοινοτήτων (παίρνοντας υπόψη τους περιορισμούς της υπάρχουσας νομοθεσίας).

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

-Ως μαθητής/τρια έχω την υποχρέωση να σέβομαι τους συμμαθητές/τριές μου  και τους καθηγητές/τριες και να συζητώ τις απόψεις μου μαζί τους, χωρίς να προσβάλλω με λόγους ή πράξεις την προσωπικότητα, το ρόλο και τη θέση τους.

-Το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να με αντιμετωπίζει ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να σέβεται τις ανάγκες μου, να διαλέγεται τις απόψεις μου και να μη μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητά μου.

1. Η συμπεριφορά μου  χαρακτηρίζεται από τον οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές/τριες, τη σχολική περιουσία. Αποδέχομαι τη διαφορετικότητα (είτε αφορά στην εθνικότητα, στη θρησκεία, ή ακόμα και σε τυχόν ιδιορρυθμίες που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν) και αντιμετωπίζω διακριτικά όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας.

2. Είμαι υποχρεωμένος-η, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις ή τα ιδεολογικά μου πιστεύω, να προσέρχομαι στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου μου. Σε περίπτωση καθυστερημένης πρωινής προσέλευσης οφείλω να ενημερώσω τη Διεύθυνση για να παραλάβω άδεια εισόδου στην τάξη (μέχρι 8:10)  Προσέρχομαι έγκαιρα στην τάξη (πριν  τον καθηγητή ή την καθηγήτριά μου). Η αδικαιολόγητη (χωρίς άδεια) μη έγκαιρη προσέλευση συνεπάγεται τον παιδαγωγικό-πειθαρχικό έλεγχο της πράξης μου (σύσταση και σε επανάληψη του φαινομένου, απουσία και απομάκρυνση από την τάξη με άμεση ενημέρωση της Δ/νσης και τηλεφωνική ενημέρωση του κηδεμόνα μου). Δεν αποχωρώ από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.

3. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας, όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου, αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα μέλη της και τον ελληνικό λαό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης σχολικής περιουσίας είμαι υποχρεωμένος-η με προσωπική ή οικογενειακή μου δαπάνη να αποκαταστήσω τη ζημιά.

4. Το διάλειμμα μεταξύ δύο διδακτικών ωρών είναι απαραίτητο για μαθητές και διδάσκοντες. Επιπλέον, όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα επιβάλλεται ηαπομάκρυνσή μου από την αίθουσα για λόγους υγείας (επαρκής αερισμός).

5. Δε χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο στο χώρο του σχολείου. Για την εξυπηρέτησή μου υπάρχει το τηλέφωνο του σχολείου. (Δεν επιτρέπεται η κατοχή και  χρήση του για τους μαθητές σε κανένα σημείο του σχολικού χώρου). Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τους στην αίθουσα διδασκαλία

6. Φροντίζω την καθαριότητα των προαύλιων χώρων. Είναι ζήτημα υγείας, αλλά και αισθητικής στους χώρους που συνυπάρχουμε.

7.Για την προστασία της υγείας μου δεν παραμένω επί μακρόν στους χώρους των τουαλετών και φροντίζω να κάνω σωστή χρήση αυτών των χώρων

8. Δεν απουσιάζω από το σχολείο, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση απουσίας μου, ο κηδεμόνας μου ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο

9. Το σχολείο μου έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τον κηδεμόνα μου για τυχόν απουσίες, για την επίδοση και τη συμπεριφορά μου σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και όταν το κρίνει σκόπιμο.

10. Παρακολουθώ όλα τα μαθήματα και όλες τις σχολικές δραστηριότητες με την ίδια επιμέλεια και εκτίμηση.

11. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ιδίων των μαθητών και μαθητριών, παίρνοντας υπόψη το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο. Όταν παρατηρούνται ακρότητες και εκκεντρισμοί, η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να συστήνει συμμόρφωση σε ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου και με συνεννόηση των Μαθητικών Κοινοτήτων με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Καθηγητών. Αν παρόλα αυτά δεν υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας, το ανάλογο θέμα παραπέμπεται για συζήτηση και απόφαση στο Σύλλογο των Καθηγητών

12. Η συμμετοχή μου στο σχολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων (επέτειοι, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες κ.ά.) αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μου.

13. Στους χώρους επίσκεψης και στις εκδρομές τηρώ τους κανόνες ευπρέπειας προς όλους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς, γιατί δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου, αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

ΣΤ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η ύπαρξη του σχολικού κανονισμού έχει ως κύριο σκοπό την πρόληψη των παραπτωμάτων.

2. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω κανόνες η επιβολή ποινών είναι αναπόφευκτη.

3. Είναι αυτονόητο, ότι κάθε επιβολή ποινής θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής, στηρίζεται στη βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού,  σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση και συμπεριφορά του και θα έχει πάντα ως αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή ή της μαθήτριας.